Массова зміна chmod у файлів та папок

Ця команда спочатку знаходить усі файли і застосовує до них права 644, а потім знаходить усі папки і застосовує до них права 775.

find public_html/ -type f -exec chmod 644 {} + -o -type d -exec chmod 775 {} +

де public_html/ — папка в якій виконується пошук.